Infå vid Åbo Akademi r.f.

Ämnesföreningen för Datavetenskap vid Åbo Akademi


Vi håller som bäst på med att göra en ny hemsida. Om allt går enligt planerna kommer betatestningen av den att börja i Januari.

Uppkommande evenemang:

Om du behöver kontakta Infå, sänd ett mail till infa ät abo.fi